Entrepà Escalivada
4.20 5.50 
Entrepà Cansalada Viada
3.20 4.20 
Entrepà Llonganissa
3.50 5.00 
Entrepà Pernil Ibèric
6.50 8.00 
Entrepà Tonyina i Anxoves
4.20 5.50 
Entrepà Bull Blanc
3.20 4.20 
Entrepà Anxoves
3.50 5.00 
Entrepà Formatge Manxego
4.20 5.50 
Entrepà Formatge Brie
4.20 5.50 
Entrepà Formatge Cabra
4.20 5.50 
Entrepà Pernil Salat
3.50 5.00 
Entrepà Tonyina
3.50 5.00 
Entrepà Xoriç Ibèric
4.20 5.50 
Entrepà Pernil Dolç
3.50 5.00 
Entrepà Formatge Blau
4.20 5.50